Friday, November 12, 2010

Sengphouxay Inthavikham / To Whom Beyond The Sea

1 comment:

 1. ຄຳເຊິນງາມເຫຼືອລົ້ນ........ໃກ້ຄວາມຈິງແນ່ຫຼືບໍ່?
  ຫຼືພຽງເຊິນຄືໆ..............ວ່າປ່ຽນເປັນໄປແລ້ວ
  ເມືອງລາວຂ້ອຍ...............ກັບກາຍເປັນບ້ານໃໜ່
  ຫວັງໃຫ້ມາສຶບສ້າງ...........ນຳເຈົ້າຮ່ວມກັນ ..ວ່າເດ!

  ກົດໜາຍກໍຂີດຂັ້ນ...........ເປັນແຜ່ນປືກໝາ
  ຕາມຣັຖທັມມະນູນ.............ແຕ່ງເຕີມດາໄວ້
  ແຕ່ຫາກຍາມໃດເຈົ້າ...........ຢາກທຳຫຍັງຕ້ອງບອກກ່ອນ
  ບໍ່ຫ່ອນເຮັດດັ່ງດ້າມ........ຄືໃຈເຈົ້າຊິລື່ນຄູ

  ຄົນຄືຄູຂື່ຂັ້ນ.............ແມ່ນວ່າທ່ານອາດຍາເມືອງ
  ຄືຜູ່ນຳຂອງພັກ.............ສ່ອງເຫັນດີຈຶ່ງທຳໄດ້
  ຫາກຕາມໃຈເພິ່ນເຕື້ອງ.........ຈຶ່ງລົງມືໄດ້ທຸກຢ່າງ
  ສິດເສຣີຢູ່ຂັ້ນ..............ແຄ່ງຂາຄູ້ຄູ່ຄວນ

  ໃຜບໍ່ມີປັນຍາສູ້.............ອາຈອົດສຸເສັຍປຽບ
  ຜູ່ທຸກເຂັນຫອດໄຮ້.............ບໍ່ມີແລ້ວປາກສຽງ

  ນັ້ນຄືກົດແຫ່ງຂໍ້............ກົດໜາຍໃໜ່ມີມາ
  ຈົ່ງຮ່ຳຮອນດີໆ..............ກ່ອນຕັດສິນໃຈນັ້ນ
  ມັນຍັງມີຫຍັງບໍ່ແຈ້ງ.........ຂາວປານຝ້າຍປ່ານ
  ເຂົາພິກປີ້ນກະໄດ້.............ແນວເຂົາຫັ້ນແມ່ນນາຍ

  ເຈົ້າເອີຍ.

  ReplyDelete