Friday, November 12, 2010

Bounthong Inthachack / Motherland

1 comment:

 1. ເຫັນຄວາມຄະນຶງຮອດບ້ານ.....ຍິ່ງແກ່ຍິງໜັກໝາ
  ພາຫົວໃຈໃຫ້ຮອນເຫັນ........ຮ່ອມທຽວທາງກ້ຳ
  ສີສັນກ້ຽງ...............ສາຍນະທີບ້ານອີ່ແມ່
  ໄປໄກຍິ່ງຮ່ຳຮ້ອນ.........ຫາເຈົ້າຢູ່ສູ່ວັນ

  ຄືນຝັນເຫັນຮ່ອງນ້ຳ......ເຄີຍຂ້າມລ່ວງເຄີຍກາຍ
  ດອນໜາກເກືອເຄີຍຫຼຽວ.....ໜາກຈອງເຄີຍຫຍ້ຳ
  ປາຊິວເຄີຍຫາສ້ອນ.........ກົບຂຽດເຄີຍຫາຄົ່ວ
  ຜັກບົ່ວຫອມກາບກູ້ມ.......ຍາມເອາະກ້ອຍໄຂ່ມົດແດງ

  ກິ່ນເຂົ້າເບຶອຍັງຫອມກົ້ວ..ແກງປາເຜາະມັນຈ່ອຍຫຼ່ອຍ
  ຫອຍຈູບຍັງມັນໆ...........ຮ່ຳຮອນເຫັນໄດ້
  ປານາງລອຍວັງນ້ຳ.........ກາງນະທີກາງແກ່ງ
  ປາເຂັງໃນບວກນ້ຳ.........ທີ່ຈວນແຫ້ງຂອດເຂິນ

  ຜັກຂະແຍງຍັງຂຸ້ນ.........ໃນແກງໝໍ່ໄມ້ປ່າ
  ອິນຖຫວາດອກຊ້ອນ...........ກະຍັງເຝື້ອຢູ່ແຝງ

  ແຮງໃຈໜາຍເມືອມຸ້ງ.........ນຳປອຍໄໜກ້ອງກີ່
  ອີ່ແມ່ເຄີຍຕ່ຳສີ້ນ........ໄໜພ້ອມຜ້າບ່ຽງໃບ...ເຈົ້າເອີຍ.

  ຫາກຫວນຄືນຫາໄດ້............ຍອດກະເດົາທີ່ຂົມຂື່ນ
  ຄືນໜອກໝາວລື່ນກ້ຳ........ກະຍັງສູ້ຢາກຢູ່ດອມ ແຜ່ນດິນດາຍ.

  ReplyDelete