Friday, November 12, 2010

Tawansai / Or Am I Not Lao?!?

1 comment:

 1. ຫາກໃຈເຈົ້າ......ຍັງເຕັ້ນຄືສຳນຽງລາວ
  ກິ່ນເຂົ້າໝຽວ...ຍັງໝຽວຕິດມືແໝ້ນ
  ສັນໃດເຈົ້າ......ຈຶ່ງສົງສັຍໃນແກ່ນ
  ຄວາມເປັນລາວດັ່ງແປ້ນ..ປູພື້ນດັ່ງຜຶນ..

  ໄມ້ແຄນລາວເຂົາບໍ່ໃຊ້....ໃຫ້ຊື່ເປັນລາວ
  ເຈົ້າຜູ່ເນົາແຮມໄກ.......ໃຊ້ພາສາໃໜ່ດ້ວຍ
  ກົດເກັນຂໍ້..............ການປົກຄອງກ້ຳຮົ່ມ
  ສົມໃຈທີ່ເກີດໄດ້.........ສາຍເຊື້ອຊາດລາວ

  ຈະໄປຢູ່ຫົນຫ້ອງ..........ທາງໃດກໍຕາມສ່າງ..ທະແມ
  ເລຶອດລາວມີໃນສາຍ.........ວ່າແມ່ນລາວຄວນກູ້ມ
  ພູມໃຈໃຫ້................ເລຶອດເດິນດີເປັນສີແກ່
  ໃຈທີ່ພຽນຊຸກຍູ້..........ຊີວັງເຈົ້າດັ່ງໜູ່ລາວ..ນັ້ນແລ!

  ReplyDelete