Monday, November 1, 2010

Saifonh / Waiting

1 comment:

 1. ຄົນທີ່ຄອຍຄົນຮັກ.........ນັ້ນເສົ້າເຫງົາອູຣາ
  ແນມນຳຟ້າເມັກໜອກ........ກວ້າງໄກ
  ຫວັງຈະເຫັນນາງຫວນເຫິນບິນ..ມາໃກ້
  ໂທສາຍໃຈມິ່ງຮັກຮຽມເອີຍ....ວອນເອິ່ຍບອກກ່າວໃຫ້ຟ້າວມາ.

  ແຕ່ຢູ່ໃສສາຍໃຈຍອດຊູ້.....ຈະຄືນສູ່
  ຮ່ວມຫ້ອງເຄຫັງ............ດັ່ງເຄີຍຢູ່ກ່ອນມາ
  ໃສດວງຕາອ້າຍຈະຫຼັບ........ພັບລົງຄຽງຕານ້ອງ
  ໃສສອງແຂນຂອງອ້າຍ..........ຈະກອດກ່າຍນາງນອນ

  ໃສດວງສະໜອນຮຽມຮັກ.........ຍັງຢູ່ໃສ?
  ອ້າຍຍັງຄອຍດ້ວຍໃຈ..........ດ້ວຍຈິດທີ່ມິດມ້ອຍ
  ອ້າຍຍັງຄອຍດ້ວຍໃຈ..........ທີ່ເຫງົາຫງອຍ
  ຄອຍແລ້ວຄອຍ....ຄອຍທັງວັນຄ່ຳເຊົ້າ...ໂຖເຈົ້າຂວັນຕາ...ຂ້າເອີຍ.

  ReplyDelete