Friday, November 12, 2010

DMS / Write A Life

1 comment:

 1. ຄຳພັ່ງເພີຍກ່າວໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຄິດ
  ທັງພາສິດສອນໃຈໃຫ້ໄດ້ຮູ້
  ມີປັນຍາບໍ່ໄດ້ແບກໝັກດ້ວຍບ່າ
  ຫຼືປືກສາຫາໂອວາດອາຈພົບທາງ

  ທີ່ຕັນຕີບໝີບຫົວໃຫ້ມົວໜອງ
  ແນະນຳສ່ອງໃຫ້ເຫັນທາງຈະໄປ
  ຍາມຂັດສົນສຸດກັງວົນໜົ່ນໄໜ້
  ຕ້ອງຟັກໄຝ່ຫາປະຕູສູ່ຄວາມຫວັງ.

  ບໍ່ແມ່ນຈະນັ່ງດີ້ນດັ່ນຖ້າ
  ວອນເທວາຟ້າດິນໃຫ້ມາໂຜດ
  ໂລກຂອງເຮົາເຮົາຕ້ອງສາງໃຫ້ຣຸ້ງໂຣດ
  ລົດຄວາມໂກດຂຸ່ນແຄ້ນແໝ້ນກະມົນ

  ອອກເດິນທ່ຽວຢ່ອນໃຈໃຫ້ຫາຍສ່ວງ
  ຈາກເດດດວງຄວາມສັບສົນກັງວົນໃຈ
  ຄວາມປອດໂປ່ງພາໃຫ້ຈິດເຣີ້ມເສາະໃສ
  ແລ້ວຈະໄດ້ພົບຍອຍໄຮໃຫ້ຄວາມຫວັງ!!!ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete