Wednesday, November 24, 2010

Bounmy Kanya / Lao Connection

1 comment:

 1. ປະສານໃຈຈັ່ງໃດໄດ້....ເມື່ອຍອຍໄຮບໍ່ນ້າວຈ່ອງ
  ຂອງຫຼືກໍເຫຶອດແຫ້ງ...ຈຳປາກໍ້ຖືກກົ່ນໄປ...ແລ້ວເດ!

  ພວກເພິ່ນພາກັນຕັ້ງ.....ຫວັງສ້າງແຜ່ນດິນລາວ
  ດ້ວຍການຂາຍຂອງລາວ......ສູ່ອັນໜົດສ້ຽງ
  ແມ່ນແຕ່ຖຽງນານ້ອຍ......ລາຍຄາມຕາມຕ້າຍວັດ
  ລາຍຄວັດມຸນກ່ອນກີ້.....ຂາຍສ້ຽງສູ່ອັນ.

  ທັງກະສຽນພຣະເຈົ້າ......ແຈວັດແຈສິມ
  ທຸກເຂດຂາມຂົງໃດ........ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງໄວ້
  ເປັນມູນເຊື້ອ..........ໃຫ້ຫຼານເຫຼັນຜູ່ເກີດໃໜ່
  ໄດ້ຊົມຊື່ນຫໍ່ຕູ້ມ.....ມູນມັງເຊື້ອຊາດຕົນ.

  ໝຸ່ມສາວລາວກໍຂາຍໃຫ້...ປະເທດຕ່າງແດນໄກ
  ໄປຊອກຫາຂາຍແຮງ.........ເຫຶ່ອໄຫຼລິນຍ້ອຍ
  ບາງຄົນກໍ້.............ຂາຍໄປໜົດທຸກຢ່າງ
  ແນວບ້ານຕົນບໍ່ສ້າງ.....ຫຍັງໃຫ້ໜູ່ເຂົາ

  ເຂົາຂົນຂາຍທັງເຫງົ້າ....ຈຳປາປະຈຳຊາດ
  ບາດຄຳຂວັນກ່າວເວົ້າ....ຈຳປາຫັ້ນຮັກຫອມ
  ແຕ່ກະຍອມຂຸດຄົ້ນ........ບໍເຄຶອງໃຈພໍໝ່ອຍ
  ປ່ອຍຊາດຕົນໃຫ້ເຈັ້ງ.....ເປັນໜ້ອງກະຕ່າຍນອນ...ແລ້ວຕິ!!

  ReplyDelete