Monday, November 22, 2010

Dhammathara / Unstable Weather

1 comment:

 1. ເພິ່ນວ່າ:``ກັມໃດສ້າງກັມຍ່ອມຈວບຕາມມາ....ແມ່ນຕິ``
  ຍ້ອນນ້ຳມືຂອງຄົນ........ຈຶ່ງວ່າເປັນແນວນີ້
  ຄົນໆຫັ້ນ................ຫາວັນພໍກໍທັງຍາກ
  ມີທໍ່ຮ້ອຍ.............ຢາກຫວນໄດ້ໜື່ນພັນ

  ພາກັນຫວັງສວຍສ້າງ.......ມ້າງເຂດຄວາມສົມດຸນ
  ທຳມະຊາດທຳລາຍສູນ......ຖາກເພຖາງຖີ້ມ
  ຕັດຟັນຖີ້ມ.............ແນວໄມ້ງາມປ່າໄມ້ແກ່ນ
  ເຫຼຶອແຕ່ຕໍ່ແກ່ນຫຼ້ອນ...ເອົາໃສຈັ້ງໃຫ້ຮົ່ມໝາ

  ຍັງແຕ່ລາວເຮົານີ້.......ມີປ່າບໍ່ພໍວາ
  ປ່າເຄີຍຂຽວໝາຕຶບ.......ຟ້າວຖາງເພມ້າງ
  ອຸດົມການວ່າຈະສ້າງ......ເມືອງລາວໃຫ້ເຮືອງຮຸ່ງ
  ຂາຍປ່າຍາງປ່າແຕ້........ໜົດສ້ຽງສູ່ອັນ

  ສຳປະທານຕ່າງດ້າວ.......ເຂົາກໍຫັ່ນຕັດຕອນ
  ປ່າງາມຊອນລອນໜົດ.......ຖາກຖາງຈົນກ້ຽງ
  ວ່າຊິພຽນພາສ້າງ...........ປູກກົກຢາງສຶບຕໍ່
  ບາດສັນພູເຫຼຶອຂໍ້ຫຼໍ້....ໝີຊ້ຳບໍ່ປູກຫຍັງ

  ນະໂຍບາຍທ່ານທ້າວ........ອາດຍາໃຫຍ່ຄອງເມືອງ
  ເຫັນການໄກຂາວເຫຼືອງ......ແຕ່ກາຍເປັນແດງຊ້ຳ
  ເຈັບໃຈແທ້.............ຄົນລາວເອັງຖືກຂັບໄລ່
  ໝີຈາກດິນບ່ອນໄດ້.....ຂຸດສ້າງແຕ່ປູ່ຕາ...ມາແລ.

  ສົມໃຈບໍບາດນີ້.........ຟ້າປ່ຽນບຸກຄືນ
  ສາຍຄອງໄຫຼ.............ຖ້ວມເມືອງເພມ້າງ
  ລຳທານຫ້ວຍ............ເຫຼຶອຄະນາຮັບນ້ຳປ່າ
  ແຕ່ກ່ອນປ່າກອບກັ້ງ.....ເອົາໄວ້ໃຫ້ແກ່ຕົນ

  ນ້ຳຈຶ່ງບໍ່ຫຼັ່ງລົ້ນ...ເຟຶອນຟາດເປັນແຮງຜີ
  ທຳລາຍໄປທຸກອັນ.........ທີ່ຂັດທາງນ້ຳ
  ໃນເມື່ອຍົມຍາມແລ້ງ......ແຮງແສງກະຮ້ອນຫຸ່ມ
  ສຸມປານໄຟໄໜ້ບ້ານ......ສົມນ້ຳໝ້າ ພະເອກ ຄົນ!!!

  ReplyDelete