Friday, November 19, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Echo In My Heart

1 comment:

 1. ບໍ່ຄີດໄກເກີນຮູ້............ຈຶ່ງຂໍກູ່ພຽງຄຳ
  ນາມມະຫາກະສັດ...............ສ້າງລາວທັງປ້ອງ
  ປອງປຸນທ້ອນ.................ໂຮມລາວຫຼາຍເຊັ່ນ
  ແນມຝັ່ງຊ້າຍ.................ຂວາພ້ອມພ່ຳກັນ.

  ທາງຫຼັງຕັນເປັນຮົ້ວ.........ງົວດຳບໍ່ຫຼຸດລອດ..ມາໄດ້
  ທາງສາຍພູສາຍຜາ..............ເວິ່ນບິນມາຕັ້ງ
  ພູມຖານສ້ອຍ.................ງອຍແຄມຂອງເບິ່ງ
  ປ່ອຍງົວຄວາຍປ່າເຂົ້າບ້ານ....ພັນຕົນແທ້ໄລ່ໝີ...

  ບັ້ງຣະຫັດເປັນບົດບັ້ນ.......ສຸດໃຈສຸດທີ່ອ່າວ...ຮຽມເດ
  ອົງຜູ່ຊົງງແຕ່ງໄວ້..........ເຫັນໄດ້ແນ່ບໍນໍ
  ພຣະນັ້ນຍໍມືຕ້ານ............ສັດຕຣູທີ່ໜາຍຢຽບ
  ນາຍສູ່ມື້ນີ້...............ປະໃຫ້ຫຼັ່ງມາ...ເຈົ້າເອີຍ.

  ReplyDelete