Monday, November 1, 2010

Bouavanh Sidavong / Nostalgia

1 comment:

 1. ຍິ່ງຢູ່ໄກຍິ່ງຄິດພໍ້.........ທຸກບ່ອນເຄີຍໄປ ເນາະ!
  ແຕ່ຊິເຮັດແນວໃດ..............ໄດ້ຈາກໄກມາແລ້ວ
  ແນວໃດງາມຖນອມໄວ້.............ໃນໃຈບອກຕໍ່
  ລູກຫຼານເຫຼັນນ້ອຍໆ............ໃຫ້ຫວນຮູ້ທີ່ມາ

  ເຫງົ້າຊາດສາຍຊຸມເຊື້ອ........ລາວເຮົາດອມເຜົ່າ..ນຳກັນ
  ໄປໃສມາໃສກໍ..................ຮັກຫອມຖນອມໜັ້ນ
  ຢ່າໄດ້ແຄງເຄືອງແຄ້ນ.........ຫັກໂຫມກັນໃນບ້ານເພີ່ນ
  ເອີ້ນກັນມາຮ່ວມຫ້ອງ..........ພາເຂົ້າແຈ່ວປາ

  ແລ້ວພາກັນຂານເວົ້າ..........ບອກເລົ່າຄາວຫຼັງ
  ທົບທວນຫວນຫາວັນ.............ທີ່ເຄີຍສນຸກລົ້ນ
  ປົນເປນຳເຂົາແລ້ວ...........ຢ່າລືມແນວເຂົ້າກ່ຳ
  ເຂົ້າໝຽວຄຳທໍ່ຂີ້ມ້ອນ.....ປັນກັນທ້ອນຫາກຮັກກັນ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete