Friday, November 12, 2010

Bounmy Kanya / Our Great Grand Father Chanh

1 comment:

 1. ຫຼານປູ່ຈັນທາງຝັ່ງນັ້ນເຂົາໄປໄກ
  ຄວາມສີວິໄລລື່ນຂອງອີກກ້ຳ
  ຈຶ່ງກາຍເປັນພີ່ນ້ອງຕ່າງໜໍ້ກຳ
  ເຂົາວ່າເຮົາໄປນຳເຂົາບໍ່ທັນ

  ມັນກະແມ່ນແມ່ນຄວາມເຂົາແນວເຮົາຖ້າ
  ການສ້າງສາທີ່ມີແຜນມາແຕ່ໄກ
  ຕ່າງຈາກຄອງຕ່າງຈາກຮີດແລະຮ່ອງຮອຍໄຖ
  ພາກັນໄປໄຝ່ຫາຄວາມຫວັງເກິນ

  ເກິນຄວາມຈິງຈິງແທ້ທີ່ຈະເກິດໄດ້
  ທີ່ບ່າວໄພ່ພາກັນໄປນຳບໍ່ຄ້ານ
  ປາກສຽງດຽວຄວາມຄິດດຽວບໍ່ຫຼຽວຜ່ານ
  ຄວາມສົງສັຍເປັນຂີດຂັ້ນຂອງປັນຍາການຂອງຄົນ

  ແຕ່ໃສໄດ້ຕ້ອງບືນໄປຄານໄປ
  ແມ່ນທຸກຊິຕາຍກະຍັງຍິ້ມພິມໃຈສູ້
  ຍ້ອນກຽດສູງທັງມິດສະຫາຍຕາຍໄດ້ສົມຊື່
  ປູ່ຈັນຫຼືກໍຍັງຄື ແຕ່ໃນຕຳນານ!!

  ເພາະເຂດບ້ານດ່ານເຮົາເຂົາທຳລາຍ
  ພຣະກະຈາຍຂາດກະສຽນຄຽນຫົວ
  ທັງຮີດຄອງກໍໜອງໜົ່ນໜອງມົວ
  ໃຈຊາມຊົ່ວຫາຫຍັງໄດ້ໃຫ້ເຫັນນຳ!

  ReplyDelete