Tuesday, November 23, 2010

Bouavanh Sidavong / Poetry Land

1 comment:

 1. ເປັນອຸທຍານພວມແຍ້ມ........ໄຂສີໃຫ້ເໜືອນເກົ່າ
  ໂຮມໜູ່ລາວພີ່ນ້ອງ........ສານຂໍ້ຕໍ່ກອນ

  ເປັນແຫ່ງຫ້ອງ..............ເຮືອນອັກສອນແສນສະອາດ
  ຂຽນຮ່າຍແກ້ວ..............ກອນຫ້ອຍກາພງາມ

  ທັງໂຄ່ງຫ້າ...............ໂຄງເຈັດທີ່ສວຍຍິ່ງ
  ທັງຍິງຊາຍລົງຂຽນ...........ສູ່ກັນສັນສ້າງ
  ເວທີກວ້າງ.................ໂຮມກັນບໍ່ມີເຂດ
  ແດນກີດກັ້ນ...............ສົ່ງເຖິງໄດ້ບໍ່ອາຍ

  ໃນດິນແດນດ່ານບ້ານ.........ຂົງເຂດແດນລາວ
  ທຸກທົ່ວທັງເມືອງເຮົາ.......ໜູ່ເຮົາຂຽນຂື້ນ
  ເປັນກອນແກ້ວ..............ກອນລຳທຸກໆແຫ່ງ
  ຄອນສວັນເຂດໃຕ້............ລຳພື້ນລ່ອງແປວ

  ມະຫາໄຊກະມ່ວນແມ້ງ........ຜູ່ໄທພ່ຳອອນຊອນ
  ບ້ານຊອກກອນແຂງຂັນ........ຕັ້ງຫວາຍມາຍມ້ວຍ
  ສາຣະວັນຫັ້ນ.............ພາກັນເຕັ້ຍຕ່ຳໆ
  ຂັບລຳໂສມແສບຊ້ອຍ........ງິນແມ້ງມ່ວນໃຈ

  ຂັບງື່ມໂອໂອ່ຍໂອ້ນ.......ທັງຂົງເຂດຊຽງຂວາງ
  ຂັບເມືອງຫຼວງ............ລ່ວງລົງລອຍນ້ຳ
  ລຳເພິນພ້ອມ.............ຕີກອງເຕິະເຕິ່ນ
  ກ້ຽວລົງເວິນຫວ່າງນ້ຳ....ເປັນກອນແກ້ວໃຫ້ຄ່ອງຄື

  ລຳກະໄດ້...............ທັງອ່ານກະເພິນໃຈ
  ວິວັ່ງວອນ..............ວ່ອນສາວຜຍາກ້ຽວ
  ສັພສັນສໍ້..............ປານສຽງຊໍອ້ອຍອິ່ນ
  ດິນຂອງລາວແຫ່ງນີ້.......ແຕ່ເໝືອໃຕ້ແມ່ນດອກກອນ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete