Friday, November 19, 2010

Rajvongseuk / Your Love

1 comment:

 1. ປະຫວັດສາດມີທຸກສີສັນ
  ໃນບັ້ນບາດຍາມຊ້ຳ
  ທັງບັ້ນບອ່ອນຍາມເຂັນ
  ທັງຍາມຄວາມຮົ່ມເຢັນເຄາະເຂັນຫາຍສ້ຽງ
  ສຽງລຳແຄນແອນຟ້ອນເສາະໄສໃຈພີ່
  ຫາກຫວນຫາບາດຮ້າຍຮຽມນີ້ທຸກເຂັນ.
  ຫາກຫວນຫາຍາມໄຫ້
  ນ້ຳຕາຫຼັ່ງລິນຕົກ
  ມັນຕົກຍາມດີໃຈທີ່ຊາດລາວຈະເຣີນກ້າວ
  ມັນຫຼັ່ງລົງລິນຍ້ອຍ
  ນ້ຳຕາລາວໄຫຼ່ຜ່າຍ
  ຍາມເຈົ້ານາຍທົ່ວບ້ານດຳນາຂື້ນໃສ່ຫຼັງປະຊາເອີຍ.
  ນ້ຳຕາຂ້ອຍຫຼັ່ງຍ້ອຍຍາມເອົາອ່ອຍໄຟເພິງ
  ດ້ວຍນ້ຳສຽງປະຫວັດກາລຜ່ານມານານແລ້ວ
  ຄວາມຫຼັງຫັ້ນມັນເຈັບແສບບໍ່ໝ່າຍ
  ປະປ່ອຍໄປບໍ່ໄດ້ຄວນຮູ້ຮ່ຳຮອນ..
  ແຕ່ຢ່ານຳມາໃຊ້ເພື່ອບຸກເບີກແນວທາງ
  ເຊື່ອງສົ້ນເປັນປັດຈັຍທ່ຽວຫາກຳໄລພ້ອມ
  ຊວນຄົນລາວຜູ່ຫຼິງງຮູ້ບຸນຄຸນເຈົ້າໃຫຍ່
  ອະນຸວົງເພື່ອໄດ້ສຽງກ້າກ່າວຈາ..

  ReplyDelete