Friday, November 19, 2010

SaixeLamphaou / Chiangmai People

1 comment:

 1. ໄດ້ຟັງສຽງສາວຕ້ານ......ຄືໆຄຳລາວຫາກເວົ້າຕ່າງ
  ຢາກໄປເຫັນເມືອງເໝືອ...ຫ່າງໄກເຫຼືອກະດໍ້
  ຂີ່ຍົນຫໍເຫິນຟ້າ.......ໄປຢາມສາວຊຽງໃໜ່
  ເຂົາຊ່າສາວເຂດນີ້.......ງາມແທ້ອິ່ແມ່ເອີຍ

  ແຕ່ໃນຄຳທີ່ເພິ່ນຕ້ານ...ຂານມາວຽນບອກ
  ເປັນພາສາໄຕໄກ...........ແຕ່ປາງປະຖົມພຸ້ນ
  ແດນລາວກວ້າງ............ກວງໄກສຸດເມກ
  ຕົກມາຮອດພາກນີ້.........ເຫຼຶອໄດ້ທໍ່ເມດງາ

  ເຄີຍຖືກເຂົາເຂັ່ນຂ້າ......ຂັບໄລ່ລາວລົງ
  ມາທາງແຖວ................ຖິ່ນລາວດຽວນີ້
  ແຕ່ສົງຄາມຄາວກີ້.........ຮ້ອຍປີເຂົາກັດກົ່ນ
  ກັດກົ້ນລາວຈາກບ້ານ.......ແດນໄກພຸ້ນແຕ່ນານ

  ແຕ່ຊຽງໃໜ່ແຫ່ງນີ້......ຕົກທອດບໍ່ນານປີ
  ແຕ່ຄວາມສວຍສາວງາມ........ແມ່ນມີມາແຕ່ເຄົ້າ
  ເຂົາສ້າງສາກັນໄດ້.........ສຸຂສົມກັນຫຼາຍເຊັ່ນ
  ຍາມລາວຕ້ອງສູ້ກູ້........ດິນລາວຊ້າຍຝັ່ງຂອງ..

  ReplyDelete