Friday, November 19, 2010

Bounmy Kanya / Mind and Body

1 comment:

 1. ເຮຶອສະເພົາພາເວີ້ງ............ວົນໄປທຸກແຫ່ງ
  ເຮຶອແມ່ນມີຄົນພາຍ............ແມ່ນະທີຫາກແຮງລ້ຳ
  ພາສະເພົາເຂົ້າ...............ປອງແປວນ້ຳລ່ອງ
  ສຸດທີ່ວາດທີ່ແຈ້ວ...........ສະເພົາກໍ້ບໍ່ຢາກຟັງ

  ກາຍຂອງຄົນເຮົານີ້...........ຄ່ອຍປີ້ນປ່ຽນຕາມກາລ
  ບໍ່ຮ່ອນຄົງເໜືອນວັນ.......ຈາກໄປຫວນກ້ຳ
  ຮອດອາທີດໝ້າ..............ກໍຫວນມາຄືເກົ່າ
  ເປັນວັນຈັນຈວບເຈົ້າ.........ແຕ່ຄົນແລ້ວບໍ່ທວນ

  ອາຍຸເລີຍຍ່າງເຂົ້າ..........ແຕ່ວັນເກີດຫາວັນຕາຍ
  ກາຍກາຍໄປທຸກສະຖານ..........ທຸກວັນທຸກຂັ້ນ
  ຈາກໝຸ່ມກາຍເປັນເຖົ້າ......ຫົວຂາວໝັງຢ່ອນ
  ຄວາມຫວານຍາມໝຸ່ມນ້ອຍ.....ຂົມໄດ້ເມື່ອຊະຣາ

  ຫາຫຍັງແນ່ບໍ່ໄດ້..........ໃນໂລກທີ່ເຮົາຢືນ
  ທຸກສັດສາສີຫຍັງ...........ກໍປ່ຽນແປໄປພ້ອມ
  ຄວາມທ່ຽງຕົງຄືເວົ້າ.......ວັນເວລາກຳໝົດແຈບ
  ຮອດເມື່ອມາຮອດແລ້ວ........ທຸກຄົນກໍຈາກຈອນ..

  ReplyDelete