Friday, November 12, 2010

Namphay / Life in The Rice Field

1 comment:

 1. ເໜືອນວ່າສວັນນັ້ນສາບ.....ກັ່ນແກ້ງ
  ສາບແຊ່ງຊີວີດຊາວນາ........ເຮົານີ້
  ຍາມໃດຟ້າປ່ຽນສີ...........ກໍບໍ່ມີວັນເອື້ອນ
  ກາງສາຍຫ້ວຍ...............ສາຍຄອງສາຍຮ່ອງ
  ເປັນພຽງກະແສນ້ອຍໆ.........ຫາກຍາມນ້ຳບໍ່ມີ

  ຍາມໃດຟ້າໂກດແຄ້ນ...........ຝົນໝ່ຳຕົກໝາ
  ຄັນນາເພ...................ຫ້ວຍໝອງກໍພອງລົ້ນ
  ໄຫຼລຸດເຂົ້າ...............ທັງນາສູງນາຕ່ຳ
  ກັມແລ້ວນໍບາດນີ້.......... ປານໃດນ້ຳຊິລົດລົງ

  ອົງເທວາໃດສ້າງ.............ປັ້ນແຕ່ງຊາວນາ
  ສັງວ່າພາໂລທຸກ.............ຍາກເຂັນເຫຼືອກະດໍ້
  ພໍໃຈບໍ່ອາດຍາເຈົ້າ.........ໃຫ້ໄທເຮົາທຸກຕໍ່
  ຊີວີດທີ່ສັ້ນຂໍ້ຫຼໍ້.......ພໍໃຫ້ໄດ້ງອກເງີຍ!!

  ReplyDelete