Wednesday, November 24, 2010

NoumTai / Poetry Preservation

1 comment:

 1. ນີ້ລະນໍເພິ່ນເວົ້າ........ໜາກມ່ວງຫຼົ່ນໄກກົກ
  ແຕ່ຍັງຄືແນວເດີມ.........ມ່ວງກະສໍກະເສນຫັ້ນ
  ພັນທະນັງກ້ຽວ............ຮັກສາມູນມັງອີ່ແມ່
  ພາສາລາວທີ່ແມ່ຕູ້ມ........ສອນຊີ້ສັ່ງມາ.

  ກິ່ນເຂົ້າໝຽວກະຍັງກູ້ມ...ກວມຫົວຫອມກຸ່ນ
  ແມ່ນໄດ້ກິນເຂົ້າແປ້ງ.....ໝົມປັງຫັ້ນຫາກບໍ່ຫຼົງ..

  ພາສາຮຽນມາໄດ້............ເມື່ອເຍົາວັຍນຳແມ່
  ທັງຄູບາອາຈານ............ຈື່ຈຳງຳໄວ້
  ທັງບົດທ້ອງ..............ບົດກອນກາພກ່າຍ
  ບົດທ່ອງຂື້ນໃຈຈື່ໄດ້.... ພຣະທັມເຈົ້າໝໍ່ພຸດໂທ.

  ທ່ານໝຸ່ມໃຕ້ກ່າວຍ້ອງ...ບໍ່ຜິດຮ່ອງແນວທາງ...ບໍນໍ?
  ເພາະຜູ່ໃຫຍ່ອຶ່ນໃດ.......ບໍ່ຢາກເຫັນຄົນໄກບ້ານ
  ມີຫຍັງໄດ້...............ດີປານພວກເພິ່ນ
  ພາສາແມ່ເພິ່ນກະພ້ຽນ......ຂຽນໄດ້ແບບໃໜ່ໄປ.

  ຈົນວ່າຄົນລາວນ້ອຍ........ຜູ່ກີດໃຫຍ່ລຸນຫຼັງ
  ປາກຄວາມລາວພໍກະຈາ........ເພິ່ນປ່ຽນພາສາເວົ້າ
  ທັງຂຽນພ້ອມ..............ສະກົດຕາມສຽງກ່າວ
  ຈົນວ່າລາວໃໜ່ນີ້.......ປາກ ຣ ແລ້ວຮອດ ບໍ່ເປັນ!

  ທັງເຄົ້າເດີມກະຕັດຖີ້ມ....ມັນກີດຂິນຕາ
  ພາສາເຮົາປັດຈຸບັນ........ຊອກຫົວບໍ່ເຫັນທ້າຍ
  ມາແຕ່ໃສແທ້.............ກົກກໍເຫງົ້າກຳເນີດ
  ໃຜຢາກຮຽນຮອບຮູ້ ........ຫາບໍ່ພໍ້ແທ້ເຫງົ້າຄຳ.

  ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete