Friday, November 19, 2010

Katao / Missing You

2 comments:

 1. ຂອບໃຈລູງເມຶອງແຄນທີ່ເອົາກອນບົດນີ້ຂອງຂາເຕົ່າມາໄວ້ໃນ ເວທີໃນມຸມຂອງນັກກະວີລາວນຳ,
  ແລະ ຂໍ ແປງຂໍ້ຂຽນທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນໃນແໂວນີ້:``ບໍ່ມີເຮຶອນຜົມເກົ້າກິ່ນສາບສາວເຈົ້າຢູ່ໃນ``
  ແທນ ``ອາຍສາວ...``

  ຫວັງວ່າຄົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາ ທ່ານຜູ່ອ່ານ!
  ຮັກແພງ
  ຂາເຕົ່າ.

  ReplyDelete
 2. ຂາດເຈົ້າບໍ່ຂາດໃຈຫາກໄດ້ຮູ້
  ວ່າເຈົ້າຍັງກູ່ຈະຫວນຫາຂ້າສເມິ
  ກັບມາຕິຄົນດີຢ່າໃຫ້ເພີ້
  ລເມິຢູ່ພຽງດຽວດາຍ,,

  ReplyDelete