Monday, November 1, 2010

SaixeLamphaou / Elephant And Frog

1 comment:

 1. ຄົນໃໜ່ມັກແບບນີ້..ບອກແນ່ຕາງຕົວະ
  ມັນຈຶ່ງນົວແນວກິນ...ກິ່ນປາແດກກົ້ວ
  ໃສ່ແປ້ງນົວນຳພ້ອມ..ຍອດນ້ຳຕານຫວານຕື່ມ
  ບໍ່ຈັ່ງຊັ້ນ.........ບໍ່ມັນແທ້ດັ່ງໃຈ.
  ຫາກໃຜເປັນຄົນດ້ອຍ....ເງິນຄຳທັງຊື່
  ສຽງຊິດີປາກຊິກວ້າງ....ບໍ່ເຫັນໄດ້ຊື່ຫອງ.
  ຄົນຈອງຫອງເຕັມບ້ານ....ຫາຢູ່ກິນສະບາຍ
  ໃຜເຫຼົ່າມີຫຼັງອິງ....ແຮງພີປານຊ້າງ
  ໃຜມີແວວແນວເຂົ້າ......ເກາະກູມກູ້ມກ່ອມ
  ກົບຈຶ່ງໝັກກວ່າຊ້າງ..ກາງມອງຖ້າປາຄ່າ
  ກາງແຮ້ວຖ້າເຮັ້ຍນ້ອຍ...ເມືອກ້ອຍສູ່ກິນ.
  ໃຜກະເຫິເຫິ່ເຈີ້ມ......ໄດ້ກິນດີຕຳໜາກຫຸ່ງ
  ກໍສົ່ງເສັຍສຽງສູງ......ບອກກັນເລິງເລື້ອຍ
  ນາຍຄົນໂກ້.............ໂຕມີແຕ່ຫຳດ່າງ
  ປັນຍາສາງຄີດແກ້........ສັງຄົມກົ້ວຊົ່ວບໍ່ເຍືອງ.
  ເປື້ອງແຕ່ຫາເງິນເຂົ້າ...ຖົງໂຕມັນງ່າຍ
  ຂາຍປ່າດົງເຂດນ້ຳ.......ດິນດອນບ້ານບໍ່ເຫຼືອ...
  ກິນກັນຢ່າງໝ້າດ້ານ....ໃຜຫານເວົ້າຫາກເໝົ່າຕາຍ...

  ReplyDelete