Thursday, November 11, 2010

SaixeLamphaou / Moonless

1 comment:

 1. ຄາວຄຸດອ້າປີກຂື້ນຈັນເມັກມົວສູນ
  ໃນໃຈລາວໜົ່ນໜອງສູນເສົ້າ
  ແຕ່ປາງນັ້ນຈັນທາມຶດອ່ຳ
  ນ້ຳໃຈຄົນໂຫດຮ້າຍຈັນນັ້ນບໍ່ສ່ອງແສງ.

  ວຽງຈັນກາຍເປັນບ້ານເຜົາຜານບ້ານຊ່ອງ
  ລາວທັງຜອງພີ່ນ້ອງເຈັບຊ້ຳບາບໝາ
  ເຈັບໃນໃຈແສບກ້າປານຖືກເຈາະຈົກ
  ລາກແກ່ດຶງຫົວໃຈຈາກເອິກໜົດສ້ຽງ
  ທັງຕາກໍ້ຟາງຝາດຟາຍໂຮຍນ້ຳຕາຫຼັ່ງ
  ຂັງຄວາມແຄ້ນເຂັ່ງໄວ້ໃນໃຈນີ້ບໍ່ເຫີຍ.

  ReplyDelete