Friday, November 19, 2010

Laoskham / To Pray

1 comment:

 1. ເປັນຜູ່ນຳຄວນຮູ້.....ຮີດຮ່ອງຄອງທັມ
  ທັງສາຕສິລປ...........ທຸກວິຊາຄວນແຈ້ງ
  ເຫັນຣ່ອມທ້າງ..........ທັງເວຫາອາກາດ
  ຮູ້ຮອດບົດກອດກ້ຽວ.....ຄຳແກ້ລ່າຍພາງ

  ແຕ່ສິ່ງຄວນຄວນຮູ້....ໃນໃຈຕ້ອງຄິດຮ່ຳ
  ເຫັນເຂດຄອງແນວຄົນ......ຜູ່ທີ່ຕົນປົກຄອງຫັ້ນ
  ທັງໄທບ້ານ.............ໄທໄກເອຄທູດ
  ສານກ່າວຕັ້ງ...........ຂຽນໄວ້ໃຫ້ຄ່ອງຄື

  ກົດໜາຍນານາຊາດ........ກໍສອດຄ່ອງຄືກັນ
  ການປະຊາສຳພັນ.........ຢ່ອງຢາມທຽວຢ້ຽມ
  ຍາມເຂັນໄຮ້.............ປະຊາກອນຮ້ອນຫອດ
  ຕ້ອງຊ່ອຍສູ້............ຊູຊວ້ານທົ່ວເຖິງ

  ປາງເຫດຮ້ອນ.............ຮ້າຍຍິ່ງລວນລາມ
  ຕ້ອງພາຊົນຕົນ...........ກໍ່ແປງຕີຕ້ານ
  ມານພັຍຮ້າຍ.............ທຳມະຊາດຫຼືໃດ
  ບໍ່ໄຄ່ເມິນເສີຍໄດ້......ໄລຖີ້ມບໍ່ສົນ...ບໍ່ເປັນດາຍ!

  ReplyDelete