Friday, November 12, 2010

M. Muangtai / Lao Language

1 comment:

 1. ຕຳນານສຽງສ່າກ້ອງ...........ພາສາແມ່ຂອງໄທເຮົາ
  ນົມນານມາ...................ແຕ່ປາງປະຖົມເຄົ້າ
  ຂຽນຮຽນຮູ້..................ກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນ
  ເປັນປະຫວັດສຶບໄວ້...........ທັງກົກເຫງົ້າຄ່ອຍສ້າງແປງ...ມານໍ

  ຕົກມາໃນຍຸກໃໜ່ນີ້.........ສາມສີບປີກາຍຂວບ
  ພາສາລາວເຮົາເປັນ............ມົວໜອງມົ້ວເມົາປານບ້າ
  ເດັກນ້ອຍລາວສະໄໜນີ້........ປາກຄວາມລາວກະບໍ່ຖ່ອງ
  ທັງບໍ່ຮູ້ຮອດເຄົ້າ..........ຄຳແທ້ມາແຕ່ໃສ?

  ອັສຈັນໃຈໂອ້...............ໂສກັນຄືຕຼາດ
  ພາສາແກມກັນໄປ..............ສູ່ອັນເມົາມົ້ວ
  ທັງຄຳໄທຄຳຫໍ້............ພາສາແກວຈີນຝຣັ່ງ
  ຣ ເປັນ ລ ລັດລີ້ ..........ຣັຖບານກໍ້ ເປັນລັດທາງ.

  ຫຼືວ່າຄົນໃນຣະບອບນີ້.......ເວົ້າງ່າຍລືມຕົນ
  ພາໃຫ້ຄົນບໍ່ເຫັນຜົນ........ພາສາຕົນໃຫ້ເປັນເປັ້ຍ
  ເມື່ອໄດ້ເຫັນແນວນີ້........ສີພາສາບ້ານອີ່ແມ່
  ເໜືອນມີເວນຈ່ອງນ້າວ......ລົງໜໍ້ອະເວຈີ...ແທ້ລະໝາ

  ສະພາລົງມະຕິໃຫ້...........ຂຽນຂີດຕາມໃຈ
  ບໍ່ມີກົດເກັນຫຍັງ...........ບົ່ງບອກແນວທາງໃຫ້
  ຫຼັກໄວຍະກອນກໍ້...........ດັດແປງປີ້ນປ່ຽນ
  ເພື່ອຮັບໃຊ້ພວກພ້ອງ.......ການເມືອງນັ້ນບໍ່ຄວນ.

  ພາສາແມ່ເປັນຂອງຂ້ອຍ......ຂອງລາວທຸກທ່ານ
  ບໍ່ແມ່ນຂອງພັກໃດ.........ພວກໃດເດິເຈົ້າ
  ຄວນໃຫ້ເປັນກາງໄວ້........ແນວທັມໄດ້ວາງບອກ
  ບໍ່ແມ່ນເຫັນແກ່ແຕ່ໄດ້....ເໜົາໂກ້ຍແຕ່ຝ່າຍຕົນ..ບໍ່ເປັກດາຍ.

  ReplyDelete