Monday, November 1, 2010

Manirath / TV Announcer

1 comment:

 1. ຢາກເຫັນນຳນໍເຈົ້າ.....ໂຄສົກແຫ່ງທີວີ
  ສີຫຼາຍສີຫຼືຂາວດຳ......ຈຶ່ງວ່າຂຳເຫຼຶອກະດໍ້
  ຢາກເຫັນເດສາວຫຼ້າ.......ແພງສີວາຈີຄ່ອງ
  ຢາກເຫັນເພື່ອໃຫ້ຫ້ອງ.....ຫົວໃຈນີ້ຢູ່ສະບາຍ

  ບໍ່ຫວັງຫຍັງເກິນກ້ຽວ.....ກາຍລ່ວງຄວງແຂນ
  ຫວັງຢາກຟັງສຽງແນນ........ຜູ່ອື່ນເຂົາມີໂຊກ
  ກົກແຂນນາງຄົງສ້ວຍ..........ສວຍກົມແກ້ມບ່ອງ
  ຄໍກົມຜົມນາດນ້ອງ.........ເງົາເຫຼື້ອມດັ່ງໄໜ....ແທ້ບໍ?

  ReplyDelete