Saturday, November 20, 2010

Sengphouxay Inthavikham / Man of Experience

1 comment:

 1. ເປັນຜູ່ມີປັນຍາແລ້ວ.....ກະຍັງດີບອກເຕຶອນໜູ່
  ທັງຫຼານເຫຼັນລູກເຕົ້າ...ເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງ

  ຍາມສັ່ງສອນຜູ່ອືນແລ້ວ....ໂຕເອັງຕ້ອງຖືແບບ
  ຢ່າພ່ອງສອນຄົນເຂົາ........ແຕ່ໂຕແພັດໂຕນໝີຄ້າຍ
  ສອນຫຼານຫຼ້າ..............ຢ່າສຸກເກິນກ່ອນເຫິ່ມ
  ບາດໂຕເອັງພັດແລ່ນກ້ຽວ.....ສາວນ້ອຍຢູ່ບໍ່ເຊົາ

  ເດັກນ້ອຍເປັນດັ່ງໄມ້.......ຮຽວໄຜ່ເບັດສະບາຍ
  ເປັນນາຍຄູຂອງເຂົາ..........ສັ່ງສອນຮຽນຮູ້
  ຫາກຄູເປັນຄູແທ້............ບໍ່ພາໄປທາງຊົ່ວ
  ຫາເສບສົມໜົກມົ້ວ.........ວົງເຫຼົ້າເເອ່ວສາວ

  ຍາມເດັກເຫັນແບບນັ້ນ........ບໍ່ຫ່ອນຢາກຫົວຊາ
  ດັ່ງເຈົ້ານາຍຄົນດີ.........ບອກໃຫ້ເຂົາຣັກເມືອງບ້ານ
  ເສັຍລະຫຼະໃຫ້..............ແມ່ນຊີວັງມ້ວຍໜຸ່ນ
  ລັບຫຼັງແລ້ວແດກທື້ນ........ກິນບ້ານສໍ້ຫຼວງ.

  ຈຶ່ງວ່າ ສອນກໍສອນສັ່ງໄດ້...ແຕ່ຫົວໃຈກະຕ້ອງຮ່ຳ
  ພາເຂົາທຳຄວາມດີ...........ຈຶ່ງຊິມີຜົນໄດ້
  ຍາມຜູ່ສອນມີສິນຫ້າ.........ປະຈຳໃຈເຂົາກໍຮ່ຳ
  ຢາກໄປນຳສູ່ບາດກ້າວ........ບໍ່ຈຳຕ້ອງຂູ່ເຂນ..ດອກໝາ!!

  ReplyDelete