Wednesday, November 24, 2010

Xaysouvanh Phengphong / The Pursuit of Love

1 comment:

 1. ຊີວີດຂອງນັກຂຽນນີ້.....ຫາຫຍັງບໍ່ແນ້ວແນ່
  ຫຼາຍຄົນຕາຍຫອດແຫ້ງ......ຫິວທ້ອງຂອດເຂິນ.

  ສຽງອາຈລືຊາໄດ້..........ຕອນຕາຍດັບຊາດ
  ບົດບາດມີໃນເມືອງ........ໜູ່ຄົນພຽນອ້າງ
  ພາກັນເຕື້ອງ............ແຄງໃຈຕອນໝີຈາກ
  ທຸກຂອດຂ້ຽວ.............ຕາຍແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍດັງ..ກະມີແລ.

  ອັນຜົນງານມີໄວ້.........ລູກຫຼານໄຄວ່ສແວງຫາ
  ພູມປັນຍາເກັບຝັງ........ຢູ່ກອນລູງສ້າງ
  ທັງພາສາແຈ້............ພາສາແຮເຄົ້າອີ່ແມ່
  ເຂົາອາຈຫວນຄີດຮູ້......ຍາມນັ້ນຫາກບໍ່ຕາຍ.

  ທຸກຄົນຄົງຈຳໄວ້.......ເຫັນຄຳໄຂຂຽນຂີດ
  ທັງວາດເວົ້າ............ແສນຂ໊ຽມຂ່ຽມຄົມ..ລຸງເອີຍ.

  ReplyDelete