Monday, November 1, 2010

Duangchampa / Mother's Beauties

1 comment:

 1. ຈະຫາຄຳໃດປຽບງາມສົມ
  ຄ່ານ້ຳນົມແມ່ນັ້ນຫາໄປ່
  ບຸນຄຸນແມ່ເຫຼືອລົ້ນທຸກຫົວໃຈ
  ແມ່ມອບໃຫ້ທັງກາຍທັງໃຈ..

  ນ້ຳຕາແມ່ຫຼັ່ງລົ້ນນອງນັນ
  ຍາມເຫັນລູກຈອມຂວັນປ່ວຍໄຂ້
  ນ້ຳຕາແມ່ຫຼັ່ງໄຫຼ
  ຍາມລູກໄດ້ປະສົບພົບຄວາມດີງາມ.

  ReplyDelete