Monday, November 1, 2010

Xaysouvanh Phengphong / To A Special Girl

1 comment:

 1. ຄວາມງາມຂອງດອກໄມ້.........ເກີດກໍ່ອັກສອນ
  ສານເປັນສິລປ..............ກ່ຽວກອງນອງລົ້ນ
  ຄຳຫວານພ້ອມ..............ຄຳຄົມຂຽນຂີດ
  ນິມິດໃຫ້.................ເຮົາຮູ້ທ່ອງທາງ.

  ນາງພະຍາແຫ່ງຫ້ອງ..........ຫໍໂຮງຮັກຮໍ່
  ເປັນດັ່ງກໍເພິງໄຟ...........ຮຸ່ງແສງໄສແຈ້ງ
  ພາໃຈໃຫ້..................ສວນອັກສອນເຕີບໃຫຍ່
  ເປັນກອນເກາະກອດກ້ຽວ........ຈິດສ້າງສົ່ງເຫັນ.

  ຜົນງານເປັນແບບນີ້.........ໄດ້ອ່ານພິມໃຈ
  ຮັກສ່ອງແນມແລເຫັນ..........ດອກງາມບານແລ້ງ
  ມັນບານເຕື້ອງ..............ຄອງໃຈນັກແຕ່ງ
  ແບ່ງມາໃຫ້ຮອບຮູ້...........ຫຼາຍລົ້ນມ່ວນໃຈ..

  ຂອບໃຈລຸງເມືອງແຄນ.

  ReplyDelete