Thursday, November 11, 2010

Saifonh / Charming Heart

1 comment:

 1. ເຫັນຄວາມງາມໃນລ້າ......ແດນດິນອາຈກ່າວ
  ສາວໂສພາມາລາສີ.........ກໍຫາກມີວັນສ້ຽງ
  ກັບກາຍປີ້ນ............ສູນສີຂີ້ລ້າຍຕື່ມ
  ຊືມຊາບເຫັນມາກໄດ້......ມາແລ້ວທຸກຍາມ

  ຍັງມີງາມດັ່ງເວົ້າ......ສວຍຍິ່ງມິມາຍໜອງ
  ຄອງຄູ່ໂລກາພິພົບ........ບໍ່ມີວັນສ້ວຍ
  ງາມໃຈນັ້ນ.............ສີສັນບໍ່ມີມ່າຍ
  ຄ້າຍບ່າຍແລງຄ່ຳເຊົ້າ..ສີບໍ່ເສົ້າເກົ່າໜອງ....ແທ້ໝາ.

  ReplyDelete