Monday, November 1, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / River And Beach

1 comment:

 1. ກົດເກນທີ່ທ່ຽງແທ້....ມີໃຫ້ແຕ່ບາງຄົນ
  ຄົນຄືຄົນ............ຄ່າຄົນບໍ່ທຽມເທົ້າ
  ຝູງຊົນສ້າງ..........ກົດເກນຂີດດ່ານ
  ຍ່ານນຶ່ງຫົວທໍ່ກຳປັ້ນ ຍ່ານນຶ່ງຫັ້ນທໍ່ມົດແດງ.

  ປະເທດແດນດິນນີ້......ມີຫຍັງເປັນຫຼັກແຫຼ່ງສົມກັນ
  ຄາວນ້ຳນອງເນືອງນັນ...ຖ້ວມຖົມຄວາມຈ້າ
  ຍາມນ້ຳນອງຍາມແລ້ງ...ຫິວໂຫຍຫາບໍ່ຈວບ
  ແມ່ນແຕ່ປາແຕບແຫ້ງ....ຕ້ອງຫາຍາດມົດແດງ..ກິນດາຍ.

  ການນຳພາຈັດຕັ້ງ.....ບົ່ງບອກຫຼັກການ
  ທີ່ປະສົງແນວທາງ......ບໍ່ປະສົງຄຳຕ້ານ
  ຈິດໃຈເຈົ້າ...........ໃຈເຮົາໃຈໜູ່
  ເຂົາບໍ່ຈັ້ງ...........ຟັງແມ່ນຶ່ງຄຳ....

  ຫາກເຈົ້າເຈັບແບບນີ້....ກະຮູ້ວ່າມັນໝັກ
  ເຈັບບໍ່ມີແນວແທງ.......ປວດກະສັນເຫຼືອກະດໍ້
  ຫາກຍໍວາງລືມໄດ້........ກາງຫົວໃຈຄົງເບົາວ່ອນ
  ນອນຄົງຫຼັບແຈບແຈ້ງ.....ຍາມເຊົ້າເບີກບານ...ວ່າບໍ!

  ReplyDelete