Friday, November 12, 2010

Champadaeng / Real Happiness

1 comment:

 1. ກົກໄມ້ໃຫຍ່ບໍ່ຫ່ອນຍ້າຍ........ຫຼົກໄປປູກໃຫ້ເປັນກໍ
  ຄົນເຖົ້າກໍຄືກັນ..............ບໍ່ຫ່ອນພອຍໝີບ້ານ
  ເພາະຮາກຝັງດິນແໝ້ນ..........ມານານຢູ່ດິນອື່ນ
  ມັນຊິແຊບກວ່າແທ້..............ກະຍັງຝັ້ນໄຝ່ເຖິງ..ດິນຕົມແລ

  ຄວາມສຸຂກາຍມີໄດ້.............ຄວາມທຸກໃຈກໍມີຮ່ວມ
  ຍາມຄິດເຫັນເຂດກ້ຳ...........ສະຖານຫ້ອງກ່ອນມາ

  ກໍຫາກພາໃຈເສົ້າ..............ເຫງົາຫງ່ວມອາດູນ
  ສາຍແຫ່ຝັງທວງຖາມ.............ກິ່ນຂະຍອມກໍຫາຍສ້ຽງ
  ຄວາມມຶດດຳກາຍເປັນແຈ້ງ.......ບໍ່ພາໃຈແຈ້ງສະຫວ່າງ
  ຣົດປາເຕົາກໍ້ຂາດຂ້ອນ...........ໝີຈາກລີ້ນແລະໃຈ

  ຄວາມສຸຂຫຼືກໍຫາກເອື້ອນ........ເໜືອນອາຍນ້ຳອຸ່ນ
  ບຸນຫາກມີໃໜ່ແລ້ວ............ຊິຄືນບ້ານເກົ່າຫຼັງ ບໍ່ຢ່າແລ.

  ReplyDelete