Sunday, November 7, 2010

Nithra / Moonless Night

1 comment:

 1. ຄືນເດືອນມືດຈັ່ງຊີ້...ຜີບໍ່ທ່ອງຄົນບໍ່ທຽວ
  ແຕ່ວ່າຜີອັບປີ........ລັກໜາກຍົມຍາມແລ້ງ
  ຜີຂວງບ້ານ............ກັດກິນກວ້ຍແມ່ໃຫຍ່
  ໄກ່ໃນລົກກໍຫາກສ້ຽງ....ສູນໄດ້ດັ່ງດຽວ.
  ຫຼຽວໄປທາງພາກກ້ຳ.....ເຮືອນແນບນາງນອນ
  ຫຼັບຫຼືໃດຂວັນຕາ......ພໍ່ນາງໄປໃສແລ້ວ
  ບໍ່ແມ່ນແມວໃດນີ້ .....ຊາຍພອຍຈົ່ງເປີດປ່ອງ
  ກອນປະຕູເປີດກວ້າງ......ຕົວອ້າຍຊິລ່ວງຫາ...ນາງນາ.
  ຫາກບໍ່ເຊື່ອວ່າແມ່ນອ້າຍ..ໃຫ້ຄຳດູແກ້ມບ່ອງ
  ສອງແຂນອ້າຍຫ່າວແຂງ.....ກິ່ນກາຍພໍໃຊ້
  ກວນໃຈສາວມາຍມາກ........ມານານຫຼາຍສ່ຳ
  ຄຳເບິ່ງດູນາດນ້ອງ......ເອິກອ້າຍເຄັ່ງຕຶງ.
  ບໍ່ຕ້ອງຈາກ່າວຕ້ານ......ຄຳໃດໄຮ້ປະໂຫຍດ
  ໂອດໂອຍສຽງພຽງໃຈ.........ຄ່າຄອງແຮມຂ້າງ
  ຈະພານາງນ້ອງ......ເຫາະເຫິນເດິນອາກາດ
  ບາດພໍ່ນາງຄາດຮູ້...ຄໍອ້າຍຂາດແນ່ນອນ..ກະຕາມແຫຼ້ວ.
  ຂໍພຽງສອງເຮົາໄດ້...ເຫິນໄປສູ່ໂລກໃໜ່
  ທີ່ສຸຂສັນແຊບຊ້ອຍ..ຂໍນາງນ້ອຍຢ່າອ່ຽງອາຍ....
  ດອກໝາ

  ReplyDelete