Monday, November 1, 2010

NoumTai / Primordial Harvest

1 comment:

 1. ສມັຍໂລກປ່ຽນຍ້າຍນຳແລ່ນຕິດເຂົາ
  ຊວນສາວສວຍສາວນາແລ່ນໄປນຳພ້ອມ
  ບໍ່ຢາກລົງດຳນາແລ້ງເກັບກຳເກາະກ່ຽວ
  ຫຼຽວເຫັນຄວາມມ່ວນແມ້ງເມືອງຟ້າເຂດໄກ

  ຊີວີດງ່າຍກວ່າປອກກວ້ຍກິນກັນສຸດຊື່ນ
  ຄືນແລະວັນຄື້ນເຄັງຄູ່ບ່າວສາວເຂົາຍ້ອງ
  ຕາຍຄຳເວົ້າເງິນກອງວາງມອບ
  ຂໍຢ່າງດຽວນາດນ້ອຍມີໃຫ້ເຄິ່ງຄືນ

  ສາວບໍ່ເຫັນວ່າມັນສ້ວຍສູນເສັຍສີຕ່າງແນວໃດ
  ມ່ວນໄປວັນຄືນວັນວຽກບານນານ້ອຍ
  ອິດເມື່ອຍລ້າຫາປາຊິວລ້ຽງຊີບ
  ແສນຂອດແຄ້ນເຄືອງຂໍ້ບໍ່ທໍ່ເມືອງ

  ໃນເມືອງນັ້ນປານສວັນຊັ້ນສີ່
  ຕາບໃດຫອຍຈີ່ບໍ່ຫ້ຽນພໍຄືນບ້ານດອກອ້ານຈານ!!

  ຫາກວ່າໂຊກລາບໄດ້ອາຈໄດ້ຂີ່ຣົຖຄັນສວຍ
  ວິໂກ້ໂຕໂຍຕາຫຼືນານາຈິດຕັງແທ້
  ແຕ່ວ່າໃນຍາມນີ້ຄົນດີຂໍມ່ວນ
  ສວນກ້ວຍຍັງບໍ່ແພ້ຂໍອ້າຍຢ່າຄອຍ...ວ່າຊັ້ນແຫຼະ

  ReplyDelete