Friday, November 19, 2010

Namphay / History

1 comment:

 1. ຫາກໍໄຂແຂແຍ້ມ.....ເປີດປ່ອງຫາປະຫວັດ
  ເຫັນຄຸນຄອງກະສັດ...ທີ່ທຸກຄົນພຽນນ້ອມ
  ປາງຫຼັງໆນີ້...... . ພາກັນຄີກີບດອກ
  ຕຳນານລາວແຕ່ກີ້...ທີ່ເຄີຍຖີ້ມຢຽບຫຍາມ

  ອະນຸວົງແຫ່ງເຈົ້າ...ກັບຕ່າວຈາກຄວາມຫຼົງ
  ຂອງປວງຊົນເປັນນາຍ...ຄອບຄອງເມືອງບ້ານ
  ນຳມາສ້າງ.........ເໜຶອນເຈດີນັບໝໍ່
  ອະນຸສາວະຣີເປີດໃຫ້..ເຫັນໄດ້ຈາກຕ່າງແດນ

  ແຄມຝັ່ງນັ້ນ........ພຣະອົງກໍເຄີຍເດິນ
  ແຄມໝອງຫານ.........ເຂດລຳພູພຸ້ນ
  ແຕ່ວາສນາຫາກສ້ວຍ....ເສັຍຊັຍແບບບໍ່ງ່າຍ
  ຍ້ອນລູກນ້ອງຂີ້ເລ້...ເຫັນກົ້ນດີກວ່າເມືອງ..ລາວແລ

  ຕົກມາໃນຍຸກນີ້......ສັກສີທ່ານອາດຍາສິດ
  ກໍຫາກເຊຶອມໆສີ......ບໍ່ຢາກມີໃຜຮ້ວມ
  ການງານສ້າງ.........ແນວໃດໃຜບໍ່ຮ່ວມ
  ແນວວ່າຮວມຫົວສແຕກບ້ານ..ແທບໜົດສ້ຽງສູ່ອັນ

  ດິນກໍຂາຍເຊົ່າໃຫ້.....ຄົນເຂົາເປັນເຊັ່ນ
  ປ່າໄມ້ກໍຍັງເຫຼຶອ.....ທໍ່ອອງມືນ້ອຍ
  ທັງສາຍນ້ຳ...........ສາຍຂອງກໍຈັບຈ່າວ
  ໃຫ້ຄົນເຂົາຕ່າງດ້າວ...ກວນສ້າງເຂຶ່ອກັນ...ນ້ຳຂອງແລ

  ມີຫຍັງເຫຼືອຈູງໃຈໄດ້....ບໍ່ທໍ່ໄຍປະຫວັດສາດ
  ຈື່ງຟື້ນຟູອົງກະສັດ....ທີ່ດ່າມາແຕ່ຄາວກີ້
  ໃຫ້ມາຊູມາຄ້ຳ.........ຣັຖການຣະບອບໃໜ່
  ໃຫ້ຍືນຍາວຢູ່ຄ້ຳ......ໃຫ້ເຂົາໄດ້ສຶບ...ແຫ້ນກິນຊາດໂອ໋!

  ReplyDelete